2. Uluslararası Ahi Evran Tıp Kongresi2. Uluslararası Ahi Evran Tıp Kongresi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak, “Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi’nin ikincisini 17-19 Kasım 2022 tarihleri arasında, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenmiştir. Kongremizin ana teması “Geleneksel, Tamamlayıcı ve Entegratif Tıp Uygulamaları” olup, kongrenin mottosu “İbn-i Sina’dan Ahi Evran’a Doğadan Gelen Şifa” olarak belirlenmiştir. Temaya ilişkin oturumlar, alanında yetkin ve değerli davetli konuşmacılar tarafından sunulmuş, sözlü ve poster sunumlarına yer verilmiştir. Gelen talepler doğrultusunda kurslar, çalıştaylar ve atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kongre süresince zengin sosyal ve kültürel programlara da yer verilmiştir. Kongrede TURKAP Başkanı sıfatıyla tarafımdan “ Kaplıca ve Termal Tesislerin Tedavi Amaçlı Kullanımının Sağlık Maliyetine Katkısı” konulu bir sunum gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde ve dünyada sağlık harcamalarının ülke ekonomilerine oluşturdukları yükler, ülkemizde ilaç harcamaları yanında ilaç israfının maliyeti, kaplıcalarımızın özellikle sağlıklı bireylerde koruyucu hekimlik maksatlı kullanılmaları irdelenmiştir. Kaplıca tıbbında en çok başvurulan romatizmal hastalıklar ve deri hastalıkları örneklenerek kaplıca kullanımının ilaç terkine olan etkileri de göz önüne alınarak olası maddi ve sosyal kazanımlar vurgulanmış ve devletin bu konuda gerekli yasal düzenlemeleri yapmasının önemi vurgulanmıştır. Bu konularda derneğimizin yıllardır yaptığı çalışmalar ve daha önceki yıllarda TBMM’ de yaptığımız sunum ve ilgili bakanlıklar nezdindeki çalışmalarımızdan bahsedilmiştir. Sunum vesilesiyle derneğimizin kuruluşu, kısa tarihçesi, bu güne kadar yaptığı çalışmalar katılımcılarla paylaşılmıştır. Derneğimizin kurulumunda görev almış, bu güne kadar çeşitli organlarında çalışmış, üye olarak, yurt iç ve yurt dışı çalışmalara bizzat katılarak, bilimsel çalışmalar veya maddi katkılar sunarak ülkemizde kaplıca sektörünün gelişmesi doğrultusunda emek harcayan herkese sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyorum.

Adres

Tuzla Termal Tesisleri Atatürk Mah.
Şifalı Sular Sok. No: 5
İçmeler / Tuzla / İstanbul

Telefon

Başkan Ilgaz Nacakoğlu
0535 392 60 74